Wat is het verschil tussen een podotherapeut en andere beroepsbeoefenaren die zich onder meer bedienen van titels als podoloog, register(sport)podoloog, podo-posturaal-therapeut,  podo-kinesioloog etc.

Podotherapeuten zijn op dit vakgebied de hoogst opgeleiden en enige beroepsbeoefenaren met een HBO-opleiding (lees hoger beroeps opleiding),  met een Bachelor-degree, die wettelijk erkend is door het Ministerie van Onderwijs. Dit houdt in dat zij als vooropleiding minimaal het Havo-diploma dienen te hebben om te worden toegelaten tot de opleiding Podotherapie. De opleiding is 4 jaren full-time., dus beduidend meer studie uren dan andere podo-cursussen. Het kunnen analyseren van te behandelen aandoeningen vereist een zeker niveau. Het kunnen beoordelen en lezen van wetenschappelijke artikelen behoort tevens tot de competenties van een podotherapeut, eveneens als het communiceren met andere (para)medici zoals fysiotherapeuten/artsen e.d op medisch niveau. De andere podo-cursussen hebben voor de toelating geen vooropleiding nodig. Ook zijn de titels onbeschermd, wat wil zegen dat iedereen ze mag voeren.

De titel podotherapeut is beschermd en is alleen toegestaan aan degene die ook de HBO opleiding heeft afgerond.

Alle soorten behandelingen en therapiezolen die door andere podo-beroepen worden gedaan/vervaardigd, vallen tevens onder het vakgebied van de podotherapeut. En ook het pedicure-deel van de podotherapie is op HBO niveau. De podotherapeut zal dus per aandoening en per patiënt beoordelen welke behandeling/therapie voor hem/haar het beste is.